Home > Authors > Katarzyna Bielińska-Kowalewska

Katarzyna Bielińska-Kowalewska

Katarzyna Bielińska-Kowalewska, PhD, is a philosopher and political scientist in Warsaw. She can be reached at mkatarzyna.bielinska@gmail.com.